Veľkoobchod

Máte obchod, e-shop alebo reštauráciu? Pre ucelenú ponuku tovaru aj služieb píšte na: order@dimitrade.com

  • Zaujali Vás produkty, ktoré ste objavili na našich stránkach?
  • Odlíšte sa od konkurencie znamenitými surovinami.
  • Zvýšte svoju ziskovosť a konkurencieschopnosť.
  • Naučte sa lepšie reagovať na rýchlo sa vyvíjajúci trh a trendy.
  • Ponúknite kvalitné produkty, ktoré bojujú skôr svojou pridanou hodnotou než cenou.

Poradenstvo v gastro segmente

Suroviny sú len začiatok. Našim partnerom dokážeme nielen zabezpečiť dodanie exotických surovín, ale naučíme vás tiež, ako s nimi variť a využívať ich v kuchyni. Využijete tak skúsenosti a znalosti našich kuchárov a vďaka tomu šetríte svoje ľudské zdroje a financie.

recept3

Poradenstvo v marketingu a obchode

Čo predchádza dodaniu surovín? Zanalyzujeme potreby vašich zákazníkov. Nájdeme vhodných dodávateľov, komunikujeme s nimi a vyjednáme tie najlepšie ceny. Zaistíme otestovanie nových produktov pred uvedením na trh. Vedľa toho vám poradíme, ako výrobky správne odprezentovať konečným spotrebiteľom. Pripravíme atraktívne marketingové materiály pre podporu predaja aj navýšenie vašich tržieb.

Radi by ste naše produkty predávali alebo s nimi varili?
V ponuke máme produkty vo veľkosti balenia od 50g do 25kg a ďalšie produkty zabezpečíme pre našich klientov podľa individuálnych požiadaviek.
Pre ucelenú ponuku tovaru aj služieb píšte na: order@dimitrade.com

mlieko3

 

WHOLESALE 1280px-Flag_of_the_United_Kingdom

Do you have a shop, an e-shop or a restaurant?

  • Did you find interesting the products which are presented on our webside?
  • Distinguish yourself from the competition with excellent raw materials.
  • Increase your profitability and competitiveness.
  • Learn to respond better to rapidly evolving markets and trends.
  • Offer quality products that fight for added value rather than price.

Consulting in the gastro segment

Raw materials are just the beginning. We can not only ensure the delivery of exotic ingredients to our partners, but we will also teach you how to cook with them and use them in the kitchen. You will use the experience and knowledge of our chefs and thus save your human resources and finances.

Marketing and business consulting

What precedes the delivery of the raw materials themselves? We analyze the needs of your customers. We will find suitable suppliers, communicate with them and negotiate the best prices. We will ensure that new products are tested before they are launched on the market. In addition, we will advise you on how to properly present your products to end consumers. We will prepare attractive marketing materials to support sales and increase your sales.

Would you like to sell our products or cook with them?
We offer products in packaging from 50g up to 25kg and can satisfy individual product´s needs and demand of different cliens.
For a comprehensive offer of goods and services, write to: order@dimitrade.com

 

Späť do obchodu